Zračna luka Osijek smještena je uz regionalnu cestu Osijek – Vukovar, a udaljena je 20 km od grada Osijeka. Uzletno-sletna staza dužine je 2500 m i širine 45 m te omogućava usluge prihvata i otpreme putničkih i cargo zrakoplova kao i manjih zrakoplova za poslovna putovanja.

Osim osnovne djelatnosti prihvata i otpreme putnika, robe, pošte i stvari, zračna luka Osijek pruža trgovinske, ugostiteljske i medicinske usluge, avio-taksi, rent-a-car, opskrbu zrakoplova gorivom te osigurava sve turističke usluge.

Vukovarska 67 (Klisa) • +385 (0)31 514 400 • www.osijek-airport.hr